StartAnslagstavlaJustering av kommunstyrelsens ledningsutskotts protokoll från den 19 juni 2019
Katalog

Justering av kommunstyrelsens ledningsutskotts protokoll från den 19 juni 2019

Publicerad 2019-06-28
Uppdaterad 2019-06-28 08:28
Meddelandet skickas till kommun.info@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
Anslås under perioden: 2019-06-26--2019-07-18

Bevis om justering av kommunstyrelsens ledningsutskotts protokoll

Sammanträdesdatum: 2019-06-19

Protokollet har justerats: 2019-06-25

Anslagets sattes upp: 2019-06-26

Anslagets tas ner: 2019-07-18

Överklaga ett beslut: Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast 2019-07-17

Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens förvaltning.

Bifogat dokument: Kommunstyrelsens ledningsutskotts protokoll 2019-06-19(se länk till sammanträde)

Kontakt

Malin Selldén Wahlman, Kommunsekreterare, 0224747052, malin.selldenwahlman@sala.se