StartAnslagstavlaYttrande över bygglovsansökan för Lasarettet 2 och Stamparen 4
Katalog

Yttrande över bygglovsansökan för Lasarettet 2 och Stamparen 4

Publicerad 2019-05-22
Uppdaterad 2019-05-22 12:09
Meddelandet skickas till kommun.info@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
Förslaget strider mot gällande detaljplan på ett antal punkter men förslaget har ändrats sedan senaste kungörelsen 2019-04-17.

Kungörelse

Bygg och miljönämnden i Sala har mottagit en ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av sjukhus på fastigheterna Lasarettet 2 och Stamparen 4.

Förslaget strider mot gällande detaljplan på ett antal punkter men förslaget har ändrats sedan senaste kungörelsen 2019-04-17. Enligt plan- och bygglagen ska berörda grannar och sakägare ges möjlighet att yttra sig över en ansökan som strider mot detaljplanen.

Frågor om vad som strider mot detaljplanen i inkommen ansökan lämnas till byggmiljo@sala.se eller Bygg- och miljö, Box 304, 733 25 Sala.

Eventuella synpunkter och svar på kungörelsen ska inlämnas senast 10 juni 2019.

Synpunkter skickas till ovan angivna kontaktuppgifter