StartAnslagstavlaJustering av kommunstyrelsens protokoll från den 8 maj 2019
Katalog

Justering av kommunstyrelsens protokoll från den 8 maj 2019

Publicerad 2019-05-13
Uppdaterad 2019-05-13 13:31
Meddelandet skickas till kommun.info@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
Anslås under perioden: 2019-05-13--2019-06-04

Bevis om justering av kommunstyrelsens protokoll

Sammanträdesdatum: 2019-05-08

Protokollet har justerats: 2019-05-13

Anslagets sattes upp: 2019-05-13

Anslagets tas ner: 2019-06-05

Överklaga ett beslut: Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast 2019-06-04

Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens förvaltning.

Bifogat dokument: Kommunstyrelsens protokoll 2019-05-08(se länk till sammanträde)

Kontakt

Malin Selldén Wahlman, Kommunsekreterare, 0224747052, malin.selldenwahlman@sala.se