StartAnslagstavlaJustering av kommunstyrelsens ledningsutskotts protokoll från den 27 februari 2019
Katalog

Justering av kommunstyrelsens ledningsutskotts protokoll från den 27 februari 2019

Publicerad 2019-03-05
Uppdaterad 2019-03-05 13:33
Meddelandet skickas till kommun.info@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
Anslås under perioden: 2019-02-27--2019-03-28

Bevis om justering av kommunstyrelsens ledningsutskotts protokoll

Sammanträdesdatum: 2019-02-27

Protokollet har justerats: 2019-03.05

Anslagets sattes upp: 2019-03-05

Anslagets tas ner: 2019-03-28

Överklaga ett beslut: Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast 2019-03-27

Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens förvaltning.

Bifogat dokument: Kommunstyrelsens ledningsutskotts protokoll 2019-02-27(se länk till sammanträde)

Kontakt

Malin Selldén Wahlman, Kommunsekreterare, 0224747052, malin.selldenwahlman@sala.se