StartAnslagstavlaJustering av kommunstyrelsens protokoll från den 7 februari 2019
Katalog

Justering av kommunstyrelsens protokoll från den 7 februari 2019

Publicerad 2019-02-12
Uppdaterad 2019-02-12 10:24
Meddelandet skickas till kommun.info@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
Anslås under perioden: 2019-02-12--2019-03-07

Bevis om justering av kommunstyrelsens protokoll

Sammanträdesdatum: 2019-02-07

Protokollet har justerats: 2019-02-12

Anslagets sattes upp: 2019-02-12

Anslagets tas ner: 2019-03-07

Överklaga ett beslut: Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast 2019-03-06

Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens förvaltning.

Bifogat dokument: Kommunstyrelsens protokoll 2019-02-07 (se länk till sammanträde)

Kontakt

Malin Selldén Wahlman, Kommunsekreterare, 0224747052, malin.selldenwahlman@sala.se