StartAnslagstavlaJustering av kommunstyrelsens ledningsutskotts protokoll från den 27 november 2018
Katalog

Justering av kommunstyrelsens ledningsutskotts protokoll från den 27 november 2018

Publicerad 2018-11-28
Uppdaterad 2018-11-28 14:00
Meddelandet skickas till kommun.info@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
Anslås under perioden: 2018-11-28--2018-12-20

Bevis om justering av kommunstyrelsens ledningsutskotts protokoll

Sammanträdesdatum: 2018-11-27

Protokollet har justerats: 2018-11-28

Anslagets sattes upp: 2018-11-28

Anslagets tas ner: 2018-12-20

Överklaga ett beslut: Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast 2018-12-19

Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens förvaltning.

Bifogat dokument: Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-27 (se länk till sammanträde)

Kontakt

Malin Selldén Wahlman, Kommunsekreterare, 0224747052, malin.selldenwahlman@sala.se