Vi planerar för vår kommuns framtida utveckling!

Ta del av förslaget till översiktsplan Sala 2050 och lämna dina synpunkter.

sala.se/op2050

 


Fortsatt avgiftsfri busstrafik i Sala

Kommunstyrelsen har beslutat att den lokala kollektivtrafiken i Sala kommun hålls avgiftsfri fram tills dess att annat beslutas.

Nu utvecklar vi bilden av Sala

Under hösten 2021 leder Sala kommun projektet med att utveckla ett platsvarumärke för vårt geografiska område. Det ska klargöra S...

Samtal med fokus på nära relationer

Få hjälp med att lösa problem i familjen eller parförhållandet, rädda äktenskapet eller med att kunna samtala och samarbeta bättre.