Vi planerar för vår kommuns framtida utveckling!

Ta del av förslaget till översiktsplan Sala 2050 och lämna dina synpunkter.

sala.se/op2050

 


Mobilt närvårdsteam under uppstart

Den 7 oktober startade en pilotverksamhet i Sala för ett mobilt närvårdsteam. Närvårdsteamet gör bokade vårdbesök under dagtid he...

Åter öppet på Lärkans familjebad

Nu har Lärkans familjebad åter öppet för bad.

Årets stipendiater och mottagaren av Silverskölden

Nu har Kultur- och fritidsnämnden utsett årets stipendiater. Föreningsledarstipendiat blev Sanna Lundqvist Salaortens Ridklubb. P...