Information om coronaviruset

Det sprids mycket information om det nya coronaviruset just nu. Det kan vara svårt att veta vad som är sant och inte. Här hittar du uppdaterad och säkerställd information om coronaviruset, covid-19.

sala.se/corona


Telefonsamtal om att spola sin fastighets ledningsnät

Flera medborgare har hört av sig angående telefonsamtal om att de ska spola sin fastighets ledningsnät. Vi vill uppmärksamma om a...

Badplatser i kommunen

I kommunen finns det tio friluftsbad öppna för allmänheten och där underhållet vanligtvis utförs av föreningar med kommunalt sköt...

Sommaraktiviteter

Under sommaren anordnar Sala kommun lovaktiviteter för barn och unga mellan 6-15 år. Ta med dig dina kompisar och ha kul tillsamm...