Information om coronaviruset

Det sprids mycket information om det nya coronaviruset just nu. Det kan vara svårt att veta vad som är sant och inte. Här hittar du uppdaterad och säkerställd information om coronaviruset, covid-19.

sala.se/corona


Sala kommun får bidrag för utveckling av stigcykling

Sala kommun har fått 52 900 kronor i så kallat LONA-bidrag från Länsstyrelsen. Syftet med bidraget är att stimulera kommuners och id...

150 nya bostäder kommer byggas i Sala

Sala kommun har skrivit avtal med BoKlok om att bygga 150 bostäder på Norrmalm i Sala. Det är planerat att arbetet ska påbörjas unde...

Sala kommun föreläggs att avverka riskträd på dammvallarna

Länsstyrelsen har nu beslutat att förelägga Sala kommun att snarast fortsätta avverkningarna av riskträd på dammvallarna vid Långf...