Sala centrum får ny vinterbelysning

Tack vare en fond som har som syfte att gynna miljön i gamla Sala stad så får nu ortens centrum en helt ny vinterbelysning.

Nu är vi 22 862 invånare!

Sala kommuns folkmängd har ökat med 46 personer under de tre första kvartalen 2019 och uppgår nu till 22 862 personer.

Bevattningsförbudet i Sala kommun upphävt

Bevattningsförbudet har upphävts från och med 2019-11-11.