Barn och utbildning

Läsårstider, matsedel, studie- och yrkesvägledning, vuxnas lärande, kulturskola med mera.

Bygga, bo och miljö

Bygglov, vatten och avlopp, avfall, brandskydd, sotning, livsmedel med mera.

Kommun och politik

Kommunfakta, organisation, politik och demokrati, Ärenden och handlingar, press.

Näringsliv och arbete

Stöd och råd, mark och lokaler, tillstånd, regler och tillsyn, upphandling med mera.

Omsorg och hjälp

Äldreomsorg, funktionsnedsättning, individ och familj, räddningstjänst, vigsel med mera.

Trafik och resor

Färdtjänst, parkering, utemiljö, renhållning och snöröjning med mera.

Uppleva och göra

Bibliotek, friluftsliv, kultur, föreningsliv, idrott, motionsspår med mera.

Evenemangskalender

Tips om evenemang i Sala kommun. Arrangörer kan skicka sina evenemangstips till kalendern.

Anslagstavla

Tillkännagivanden om fullmäktiges och nämnders sammanträden, justerade beslutsprotokoll, delegationsbeslut och kungörelser om kommunala föreskrifter.


Årets SHE-seminarium: Återbruksgalleria

Eskilstuna Energi & Miljö berättar om Retuna-Återbruksgalleria – ett arbete som har fått uppmärksamhet över hela världen. Och s...

Winter is coming

Börjar det bli kallt? Kontakta kommunens Energi- och Klimatrådgivare för oberoende och kostnadsfria råd!

Falsk blankett

Bygg- och miljökontoret Sala-Heby har fått kännedom om att en falsk blankett skickats till boende i Morgongåva.