Barn och utbildning

Läsårstider, matsedel, studie- och yrkesvägledning, vuxnas lärande, kulturskola med mera.

Bygga, bo och miljö

Bygglov, vatten och avlopp, avfall, brandskydd, sotning, livsmedel med mera.

Kommun och politik

Kommunfakta, organisation, politik och demokrati, Ärenden och handlingar, press.

Näringsliv och arbete

Stöd och råd, mark och lokaler, tillstånd, regler och tillsyn, upphandling med mera.

Omsorg och hjälp

Äldreomsorg, funktionsnedsättning, individ och familj, räddningstjänst, vigsel med mera.

Trafik och resor

Färdtjänst, parkering, utemiljö, renhållning och snöröjning med mera.

Uppleva och göra

Bibliotek, friluftsliv, kultur, föreningsliv, idrott, motionsspår med mera.

Evenemangskalender

Tips om evenemang i Sala kommun. Arrangörer kan skicka sina evenemangstips till kalendern.

Anslagstavla

Tillkännagivanden om fullmäktiges och nämnders sammanträden, justerade beslutsprotokoll, delegationsbeslut och kungörelser om kommunala föreskrifter.


Vecka 49: Stommontage på Lärkan

Stommontaget startade vecka 46 och följs av taktäckning och inklädnad av stomme. Invändiga arbeten väntas starta i mitten på februari.

Winter is coming

Börjar det bli kallt? Kontakta kommunens Energi- och Klimatrådgivare för oberoende och kostnadsfria råd!

Nya fullmäktige efter valet 2018

Vid sammanträdet den 26 november valde kommunfullmäktige i Sala ledamöter till kommunens styrelser och nämnder.