Kommun och politik

Kommunfakta, organisation, politik och demokrati, Ärenden och handlingar, press.

Näringsliv och arbete

Stöd och rådgivning för företag, mark och lokaler, tillstånd, regler och tillsyn, upphandling och inköp, arbetsmarknad.

Trafik och resor

Färdtjänst, gator, torg, parker, lekplatser, parkering, planteringar, renhållning och snöröjning.

Bygga, bo och miljö

Bostäder, lokaler, bygglov, byggprojekt, samhällsplanering, avfall, vatten och avlopp, energi, brandskydd och sotning, livsmedel, djur och lantbruk, naturvård.

Uppleva och göra

Bibliotek, friluftsliv, föreningsliv, idrott, kultur, evenemang, sevärdheter, ungdomsverksamhet med mera.

Omsorg och hjälp

LSS, bistånd, anhörigstöd, boenden, dagverksamhet, hemtjänst, socialtjänst, räddningstjänst med mera.

Barn och utbildning

Skolor, elevhälsa, studie- och yrkesvägledning, vuxnas lärande, vård och omsorgscollege, kulturskola med mera.

Evenemangskalender

Tips om evenemang i Sala kommun. Arrangörer kan skicka sina evenemangstips till kalendern.

0224-74 70 00

Kontaktcenter hjälper dig att få kontakt med kommunens verksamheter och handläggare under kontorstid kl. 08.00–16.30.


Anhörigcentrum vill gärna ha med dig i Minnenas kör!

Är du anhörig eller god vän till någon med minnesproblematik eller som har en demensdiagnos? I så fall är du välkommen att vara me...

Nattomsorg startar på Emmylunds förskola i februari

Den första februari 2018 startar Emmylunds förskola i Sala nattomsorg för barn som fyllt två år, men som inte har hunnit fylla tio.

Så här kommer nya Vallaskolan att se ut

Nu har planerna för den nya Vallaskolan i Sala börjat ta form. Skolan beräknas vara inflyttningsklar höstterminen 2020.