Om du saknar något här på nya sala.se kan du söka det på vår gamla hemsida - www3.sala.se


Barnen tycker till om sin trafiksituation

Bilar som kör fort utanför skolorna och skolskjutsarna hamnar i fokus när Salas elever ska berätta om hur de upplever trafiken i Sala...

Nya detaljplaner för samråd och granskning

Nu ligger tre nya detaljplaner ute för granskning och samråd.

Egen projektsida för Ransta nya skola

Till hösten 2018 ska en nya skola stå klar i Ransta. Du kan följa arbetet och få information om projektet via projektsidan Ransta nya...