Barn och utbildning

Läsårstider, matsedel, studie- och yrkesvägledning, vuxnas lärande, kulturskola med mera.

Bygga, bo och miljö

Bygglov, vatten och avlopp, avfall, brandskydd, sotning, livsmedel med mera.

Kommun och politik

Kommunfakta, organisation, politik och demokrati, Ärenden och handlingar, press.

Näringsliv och arbete

Stöd och råd, mark och lokaler, tillstånd, regler och tillsyn, upphandling med mera.

Omsorg och hjälp

Äldreomsorg, funktionsnedsättning, individ och familj, räddningstjänst, vigsel med mera.

Trafik och resor

Färdtjänst, parkering, utemiljö, renhållning och snöröjning med mera.

Uppleva och göra

Bibliotek, friluftsliv, kultur, föreningsliv, idrott, motionsspår med mera.

Evenemangskalender

Tips om evenemang i Sala kommun. Arrangörer kan skicka sina evenemangstips till kalendern.

Anslagstavla

Tillkännagivanden om fullmäktiges och nämnders sammanträden, justerade beslutsprotokoll, delegationsbeslut och kungörelser om kommunala föreskrifter.


SHE ersätter 250 kubikmeter olja med fjärrvärme

Den 18 september invigde kommunalråd Anders Wigelsbo en av SHEs största fjärrvärmeanläggningar som nu kopplats in hos Lantmännen L...

Sök stipendier!

Kultur- och fritidsnämnden avsätter varje år medel för att stimulera speciella föreningsinsatser och kulturgärningar. Ansökan sena...

Feriearbete - höstlovet 2018

Ansökan till feriearbete under höstlovet 2018 är öppen 11–23 september. Ansökan är öppen för dig som går 1a och 2a året på g...