Bygga, bo och miljö

Bostäder, lokaler, bygglov, byggprojekt, samhällsplanering, avfall, vatten och avlopp, energi, brandskydd och sotning, livsmedel, djur och lantbruk, naturvård.

Barn och utbildning

Skolor, elevhälsa, studie- och yrkesvägledning, vuxnas lärande, vård och omsorgscollege, kulturskola med mera.

Omsorg och hjälp

LSS, bistånd, anhörigstöd, boenden, dagverksamhet, hemtjänst, socialtjänst, räddningstjänst med mera.

Uppleva och göra

Bibliotek, friluftsliv, föreningsliv, idrott, kultur, evenemang, sevärdheter, ungdomsverksamhet med mera.

Trafik och resor

Färdtjänst, gator, torg, parker, lekplatser, parkering, planteringar, renhållning och snöröjning.

Näringsliv och arbete

Stöd och rådgivning för företag, mark och lokaler, tillstånd, regler och tillsyn, upphandling och inköp, arbetsmarknad.

Kommun och politik

Kommunfakta, organisation, politik och demokrati, Ärenden och handlingar, press.

Evenemangskalender

Här hittar du tips om evenemang i Sala kommun. Som arrangör kan du skicka in dina evenemangstips till kalendern.

0224-74 70 00

Kontaktcenter hjälper dig att få kontakt med kommunens verksamheter och handläggare under kontorstid kl. 08.00–16.30.


Nya Ransta skola, förskola och idrottshall

Projektinformation: v. 41 2017

Sala kommuns ekonomi blir allt starkare

Sala kommun beräknas redovisa ett helårsresultat för 2017 på plus 55,2 miljoner kronor. Och det överskottet blir hela 29 miljoner kr...

Ny hastighet på Måns Olsvägen

Från och med måndag 9 oktober 2017 så gäller en ny hastighet, 40 km/h, på Måns Olsvägen.