Information om coronaviruset

Det sprids mycket information om det nya coronaviruset just nu. Det kan vara svårt att veta vad som är sant och inte. Här hittar du uppdaterad och säkerställd information om coronaviruset, covid-19.

sala.se/corona


Information om fiberutbyggnaden i Sala kommun

Digitaliseringen av Sala kommun fortsätter. Här är uppdaterad information - om IP Only´s arbete med fiberutbyggnaden i kommunen.

Tillfällig lag gällande smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Den 1 juli träder en ny tillfällig lag i kraft gällande smittskyddsåtgärder på serveringsställen. I lagen finns bestämmelser om s...

Kvarteret Räven, Ängshagen

På www.sala.se/kvraven kan du följa bygget av bostadskvarteret Räven på Ängshagen. Just nu byggs gator, gång-cykelvägar, park och ...