Barn och utbildning

Skolor, elevhälsa, studie- och yrkesvägledning, vuxnas lärande, vård och omsorgscollege, kulturskola med mera.

Omsorg och hjälp

LSS, bistånd, anhörigstöd, boenden, dagverksamhet, hemtjänst, socialtjänst, vigsel, räddningstjänst med mera.

Uppleva och göra

Bibliotek, friluftsliv, föreningsliv, idrott, kultur, evenemang, sevärdheter, ungdomsverksamhet med mera.

Bygga, bo och miljö

Bostäder, lokaler, bygglov, byggprojekt, samhällsplanering, avfall, vatten och avlopp, energi, brandskydd och sotning, livsmedel, djur och lantbruk, naturvård.

Trafik och resor

Färdtjänst, gator, torg, parker, lekplatser, parkering, planteringar, renhållning och snöröjning.

Näringsliv och arbete

Stöd och rådgivning för företag, mark och lokaler, tillstånd, regler och tillsyn, upphandling och inköp, arbetsmarknad.

Kommun och politik

Kommunfakta, organisation, politik och demokrati, Ärenden och handlingar, press.

Evenemangskalender

Tips om evenemang i Sala kommun. Arrangörer kan skicka sina evenemangstips till kalendern.

Anslagstavla

Tillkännagivanden om fullmäktiges och nämnders sammanträden, justerade beslutsprotokoll, delegationsbeslut och kungörelser om kommunala föreskrifter.


Dialogmöte med civilsamhället

Den 30 januari kl 18:30-21:00 är nästa stormöte på Täljstenen! Du kommer väl? Anmäl dig här!

Välkommen till invigningen av LSS-boende!

Den 29 januari invigs kommunens nybyggda LSS-boende med särskilt service på Jakobsbergsgatan 30 B i Sala.

Åkraskolan utryms i höst efter stora fuktskador

Personal och cirka 340 elever vid Åkraskolan måste flytta till provisoriska lokaler till höstterminen 2018. Åkraskolan har nämligen ...