Bygga, bo och miljö

Bostäder, lokaler, bygglov, byggprojekt, samhällsplanering, avfall, vatten och avlopp, energi, brandskydd och sotning, livsmedel, djur och lantbruk, naturvård.

Barn och utbildning

Skolor, elevhälsa, studie- och yrkesvägledning, vuxnas lärande, vård och omsorgscollege, kulturskola med mera.

Omsorg och hjälp

LSS, bistånd, anhörigstöd, boenden, dagverksamhet, hemtjänst, socialtjänst, räddningstjänst med mera.

Uppleva och göra

Bibliotek, friluftsliv, föreningsliv, idrott, kultur, evenemang, sevärdheter, ungdomsverksamhet med mera.

Trafik och resor

Färdtjänst, gator, torg, parker, lekplatser, parkering, planteringar, renhållning och snöröjning.

Näringsliv och arbete

Stöd och rådgivning för företag, mark och lokaler, tillstånd, regler och tillsyn, upphandling och inköp, arbetsmarknad.

Kommun och politik

Kommunfakta, organisation, politik och demokrati, Ärenden och handlingar, press.

Evenemangskalender

Tips om evenemang i Sala kommun. Arrangörer kan skicka sina evenemangstips till kalendern.

0224-74 70 00

Kontaktcenter hjälper dig att få kontakt med kommunens verksamheter och handläggare under kontorstid kl. 08.00–16.30.


Hedens skola till final i tävlingen Gilla naturen

Klass 4-6 på Hedens skola i Sala är en av tio skolklasser som har gått till final i tävlingen Gilla naturen.

Delegation från kinesiskt ministerium lär om Salas äldreomsorg

En delegation med 22 representanter från Kinas vetenskaps- och teknikministerium besöker Sala kommun.

Flärdrum och Nobelmiddag förgyller äldreboendet

På äldre- och omsorgsboendet Jakobsbergsgården i Sala har de tidigare fått ett flärdrum. Och i nästa vecka blir det mer flärd, med...