Barn och utbildning

Läsårstider, matsedel, studie- och yrkesvägledning, vuxnas lärande, kulturskola med mera.

Bygga, bo och miljö

Bygglov, vatten och avlopp, avfall, brandskydd, sotning, livsmedel med mera.

Kommun och politik

Kommunfakta, organisation, politik och demokrati, Ärenden och handlingar, press.

Näringsliv och arbete

Stöd och råd, mark och lokaler, tillstånd, regler och tillsyn, upphandling med mera.

Omsorg och hjälp

Äldreomsorg, funktionsnedsättning, individ och familj, räddningstjänst, vigsel med mera.

Trafik och resor

Färdtjänst, parkering, utemiljö, renhållning och snöröjning med mera.

Uppleva och göra

Bibliotek, friluftsliv, kultur, föreningsliv, idrott, motionsspår med mera.

Evenemangskalender

Tips om evenemang i Sala kommun. Arrangörer kan skicka sina evenemangstips till kalendern.

Anslagstavla

Tillkännagivanden om fullmäktiges och nämnders sammanträden, justerade beslutsprotokoll, delegationsbeslut och kungörelser om kommunala föreskrifter.


Skolchef vikarierar som kommunchef

Sala kommuns skolchef, JuneAnn Wincent, går in först som vikarierande och sedan som tillförordnad kommunchef i samband med att Jenny N...

Kungsängsgymnasiet firar demokratins 100-årsdag

På Kungsängsgymnasiet firas en alldeles speciell högtidsdag på måndag 17 december. Då fyller nämligen demokratin i Sverige 100 år!

Vecka 49: Stommontage på Lärkan

Stommontaget startade vecka 46 och följs av taktäckning och inklädnad av stomme. Invändiga arbeten väntas starta i mitten på februari.